Kontakty

Teoretické vyučovanie:
Odborné učilište
Stavbárska 11
Martin
03680
Tel. číslo: 043/4135 311, 043/4135 312

Praktické vyučovanie:
Elokované pracovisko
Kollárova 90
Martin
036 01

Tel. číslo: 043/4295 156

PRACOVISKÁ ŽIAKOV OU NA ODBORNOM VÝCVIKU:
Stavmart
Stravovacie zariadenie, Kollárova 73, 03601 Martin
Tel. číslo: 043/ 4237 270, 0911333310

Gymnázium J. Lettricha
Školská jedáleň, ul. J. Lettricha 2, 03601 Martin
Tel. číslo: 043/ 4230 844