Kontakty

Teoretické vyučovanie:
Odborné učilište
Stavbárska 11
Martin
03680
Tel. číslo: 043/4135 311, 043/4135 312

Praktické vyučovanie:
Elokované pracovisko
Kollárova 90
Martin
036 01

Tel. číslo: 043/4295 156

PRACOVISKÁ ŽIAKOV OU NA ODBORNOM VÝCVIKU:
ZŠ Hurbanova
Školská jedáleň, ZŠ Hurbanova, Martin

Tel. číslo: 043/ 4309 672

Gymnázium J. Lettricha
Školská jedáleň, ul. J. Lettricha 2, 03601 Martin
Tel. číslo: 043/ 4230 844