Vitajte na stránke Odborného učilišťa Martin

Oddychová zóna pre žiakov

V roku 30. výročia vzniku školy sa zapojením do projektov Nadácie Volkswagen podarilo získať prostriedky na vytvorenie oddychovej zóny a  podporné aktivity zamerané na vytváranie kamarátskych vzťahov, spoluprácu detí z rôznych typov škôl a vzájomné rešpektovanie.

Tento projekt bol financovaný Nadáciou Volkswagen z grantového programu projekty zamestnancov v oblasti vzdelávanie a podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí za uplynulých 30 rokov žiakom Odborného učilišťa pomáhali a stále pomáhajú.

Ako chutí svet

aktivity v rámci projektu UNICEF Škola priateľská k deťom

V priebehu mesiaca jún žiaci spoločne s majsterkami odborného výcviku pripravovali jedlá z rôznych kútov sveta. Zapojili sa tak do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom pod názvom Ako chutí svet. Spoznali jedlá, ich spôsob prípravy a chute z Kene, Ugandy, Indie a Ukrajiny.

Vydávanie vysvedčení a výučných listov absolventom

Po ukončení štúdia a administratívnych záverečných skúškach boli slávnostne vydávané vysvedčenia a výučné listy. Všetkým absolventom prajeme úspešný štart do života.

ROČNÍKOVÉ PRÁCE TRETIAKOV

Na záver tretieho ročníka žiaci absolvovali ročníkovú prácu, v ktorej preukázali svoje vedomosti a zručnosti. Aj napriek dištančnému vzdelávaniu majú osvojené výborné zručnosti a sú pripravení nastúpiť do zamestnania.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE ŽIAKOV

Tretiaci sa už učia v škole

Naša nová trieda

V čase dištančného vyučovania síce žiaci v škole nie sú, ale aj tak sa stále niečo deje, buduje a modernizuje. Žiaci budú po návrate do školy určite príjemne prekvapení.

Tentokrát sa môžu tešiť žiaci Odborného učilišťa na vynovenú triedu.

Vďaka novej maľovke je trieda krásne presvetlená a čistučká, žalúzie zlepšia využívanie interaktívnej tabule. Výrazný sponzorský rodičovský príspevok umožnil položiť kvalitnú protišmykovú podlahu a nakoniec sa vymenil aj opotrebovaný nábytok za nový.

Veríme, že naša investícia do modernizácie sa vráti v spokojnosti žiakov i učiteľov, v príjemnom a podnetnom prostredí.

Máme sa na čo tešiť.

2% z daní

Vážení rodičia a priaznivci školy!

V prípade, že ste naklonení poskytnúť 2% z daní na podporu žiakov Odborného učilišťa Martin, tu si môžete stiahnuť tlačivo.

V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy, majsterky odborného výcviku alebo triednych učiteľov.

Ďakujeme za každý príspevok

Výsledky klasifikácie

Vážení rodičia a študenti,

klasifikácia 1.polroku školského roku 2020/21 bola ukončená 31.1.2021. Nehodnotení žiaci môžu klasifikáciu ukončiť do 31.3.2021 súbežne s plnením povinností 2.polroku.

Výpisy polročnej klasifikácie budú žiakom vydané v zmysle usmernenia po návrate do školy.

Pokyny pre štúdium v čase prerušenia vyučovania

Aktuálne informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov nájdete na stránke: ucimenadialku.sk

Deň otvorených dverí

Žiaci Odborného učilišťa porozprávali a ukázali žiakom základných škôl ako sa pečie domáci chlieb a domáce koláče. Inšpirovali sa minulosťou a tým, ako sa stravovali a stolovali ich prastaré mamy v bežných dňoch a pri slávnostných príležitostiach. Fašiangové obdobie priblížili aj pripravenými jedlami – klobásou, slaninou či údeným kolienkom.

Vianočné trhy

Tento rok SOŠ obchodu a služieb organizovala prvý ročník Vianočných trhov, na ktorých sme prezentovali aj našu školu. Žiačky 2.ročníka Lenka Tomková a Barborka Jonášová spolu s MOV Bc. Ivetou Laukovou a riaditeľkou školy pripravovali škoricové vafle a vianočné oblátky, ktorými ponúkali návštevníkov. Svojou vianočnou náladou prilákali veľa ľudí na ochutnávku.

Mikuláš v škole

Aj medzi našich žiakov zavítal Mikuláš. Deti ho pohostili vlastnoručne pripravenými dobrotami a on ich odmenil darčekmi.

Červené stužky

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  sa v prevencii venuje pozornosť boju proti AIDS. Posledný novembrový týždeň bol v škole venovaný podujatiam, ktoré žiakov upozorňovali na problematiku AIDS. Týždeň vyvrcholil tradičným podujatím – už 7. ročníkom Živej červenej stužky. Ďakujeme všetkým, ktorí počas celého týždňa plnili aktivity a v piatok v červenom vytvorili stužku , čím  prispeli k úspešnému priebehu kampane.

Súťaž praktických zručností

V dňoch 6. a 7. novembra 2019 sa zúčastnili žiačky Barborka Jonášová a Dominika Minárová celoštátneho kola súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v Námestove pod vedením MOV Mgr. Jany Podhradskej. Dievčatá školu pekne reprezentovali a veríme, že nabudúce im neujde medailové miesto.  

Deň tekvice

V mesiaci október sme zorganizovali deň tekvice. Počas tohto dňa sme pripravili polievku z hokaido, placky a tekvicový koláč. Žiaci 1.ročníka ozdobili priestory OV tekvicovo jesennou dekoráciou. Rodičia, pedagógovia a žiaci sa mohli potešiť z chutných jedál a pekne ozdobených priestorov.

Deň otvorených dverí

Valentín- príprava slávnostného obedu

 

Príprava mikulášskeho posedenia

Oceňovanie najlepších študentov- Dolný Kubín, 7.11.2018

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

Deň matiek

Prípravou slávnostného obedu si uctili svoje mamy žiaci prvého ročníka. Všetky mamy, ktoré prijali pozvanie, boli milo prekvapené, koľko sa ich deti v priebehu školského roku naučili. Za toto milé podujatie patrí poďakovanie majsterkám odborného výcviku Mgr.Podhradskej a Húskovej.

Foto v fotogaléria

 

Slávnostné oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 10.4.2018 v Dolnom Kubíne uskutočnilo slávnostné oceňovanie pedagógov za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej. Našu školu zastupovali na tomto krásnom podujatí Mgr. Bartošová, Kiššová, Saliniová.