Vitajte na stránke Odborného učilišťa Martin

Poverenie riadením Odborného učilišťa

Vedúca osobného úradu Regionálneho úradu školskej správy v Žiline Mgr. Lenka Ferenčáková slávnostne odovzdala poverenie riadením Odborného učilišťa Ing. Kataríne Paulovičovej. Poďakovala za predchádzajúcu prácu Mgr. Anne Macháčkovej a novej riaditeľke popriala hodne zdravia a úspechov v novej funkcii.

Týždeň finančnej gramotnosti

V rámci podujatí Národnej banky Slovenska pod názvom Global Money Week SR 2024 sme pod vedením vyučujúcich Mgr. Bartošovej a Mgr. Tomkovej uskutočnili dni finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s aktuálnymi ponukami bánk, možnosťami sporenia, rodinných rozpočtov, či využitia pôžičky.

Tohtoročná téma s názvom Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť mala za cieľ pripomenúť, aké dôležité je prijímať zodpovedné rozhodnutia pri správe svojich financií, ostať prezieravý a chrániť si peniaze pred možnými hrozbami.

Športuj čisto a pre radosť

26.3.2024 sa uskutočnila národná konferencia Športuj čisto a pre radosť. Organizátormi boli Národné športové centrum a Antidopingová agentúra SR pod záštitou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Konferencia bola v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V programe konferencie boli zaujímavé prednášky a panelové diskusie na témy antidopingu, projekt Fair Play, energetické nápoje, kanabinoidy, výživové doplnky, nikotín a liekové výzvy.

Šport harmonicky rozvíja nielen telesnú stránku, ale aj psychickú kondíciu jedinca, upevňuje zdravie, buduje tímovú prácu a pocit spolupatričnosti. Medzi negatívne javy nepatrí len doping, ale aj manipulácia výsledkov súťaží alebo násilnosti na štadiónoch, a práve na ne by sme mali upozorňovať i našich žiakov.

Je dôležité, aby šport a športové hodnoty boli praktickým príkladom čestného a férového správania v živote. Hodnoty fair play sú základným stavebným kameňom boja proti dopingu a ochrany integrity čistého športu.

Mgr. Ivana Brozmanová

Učíme sa a zároveň pomáhame!

Žiaci druhého ročníka pod vedením majsterky Zdenky Kiššovej počas odborného výcviku v školskej jedálni SOŠ obchodu a služieb získavajú cenné zručnosti a zároveň pomáhajú pri príprave obedov.

Práca na odbornom výcviku

Žiaci prvého a tretieho ročníka pracujú na odbornom výcviku pod vedením majsterky Bc. Ivety Blanárikovej. Tretiaci pripravovali palacinky a prváci celé obedové menu.

Fašiangy, Turíce…

Tohtoročný fašiangový čas a sviatok Valentína bol pre žiakov dôvodom na prípravu tradičných jedál- praženica, koláče a fánky. Na sviatok Valentína pripravili pohostenie vo forme sladkých pohárov.

Aktuálna ponuka

Polročné skúšky druhého ročníka

V štvrtok 25.januára žiaci druhého ročníka preukázali svoje zručnosti počas polročných skúšok za prítomnosti triednej učiteľky Mgr. Bartošovej. S výsledkami žiakov bola spokojná aj majsterka odborného výcviku Zdenka Kiššová.

Návšteva divadelného predstavenia- Bačova žena

Bačova žena je slovenské dramatické dielo, tragédia, ktoré napísal v roku 1928 spisovateľ Ivan Stodola. Príbeh sa odvíja okolo ženy, ktorá sa stáva hrou osudu manželkou dvoch mužov.  Autor v tomto diele vyzdvihuje najmä materinskú lásku i obetavosť hlavnej hrdinky a kritizuje vtedajšiu spoločnosť. Dáva do popredia poznanie, že ani peniaze nedokážu vrátiť stratené šťastie a rodinu. Bačova žena je hra, v ktorej sa nachádza sociálne motivovaná zrážka človeka s osudom.

Predstavenia v Slovenskom komornom divadle Martin sa 16.1.2024 zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka. Návštevu predstavenia zorganizovali členovia PK spoločenskovedných predmetov v spolupráci so Súkromným centrom voľného času ABC Košťany nad Turcom, s ktorým škola spolupracuje pri organizovaní návštev kultúrnych podujatí, odborných exkurzií ako aj ďalších akcií.

Divadelné predstavenie obohatilo teoretické vyučovanie a ponúklo žiakom umelecký zážitok.

Vianočný banket

14. decembra 2023 sa naša škola podieľala na organizácii vianočného banketu. Majsterky odborného výcviku tak preukázali svoju vysokú odbornosť, zručnosť a kreativitu.

Deň otvorených dverí

12. decembra 2023 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb konal Deň otvorených dverí spojený s vianočnými trhmi, ktorého súčasťou bola aj naša škola. Majsterky odborného výcviku a žiaci ponúkali sladké gofry ozdobené lekvárom, šľahačkou a ovocím a riaditeľka školy vyrábala vianočné trubičky. Aj takýmito sladkými pochúťkami a vianočnou vôňou sme priseli k úspešnému priebehu celého podujatia,pozitívnej reklame našej školy a zároveň podporili charitatívnu organizáciu Červený nos.

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy

V Spojenej škole v Hlohovci sa 14.novembra konala Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovala Mária Berkiová. Na súťaž ju pripravovali vyučujúce Mgr. Bartošová, Mgr. Petríková a Mgr. Tomková a do Hlohovca ju sprevádzala MOV Bc. Blanáriková.

Majka súťažila s básňou od Milana Rúfusa: Tieň a podala veľmi dobrý výkon. Za vzornú reprezentáciu školy jej patrí poďakovanie a veríme, že v budúcom ročníku znovu obstojí.

Halloween v škole

Žiaci druhého ročníka pod vedením MOV Kiššovej pripravili pred odchodom na prázdniny Halloweensky večierok. Typické jedlo a prestieranie spravili posledný októbrový vyučovací deň veselo Halloweensky.

Digitálne vybavenie škôl

Na základe projektu ministerstva školstva- digitálne vybavenie škôl nám boli 25.10.2023 doručené notebooky pre MOV, tablety na využitie vo vyučovaní a stolové počítače do študovne. Vďaka zapojeniu do projektu opäť zmodernizujeme vyučovanie.

V rámci tohto projektu v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin vznikla nová žiacka študovňa. Na jej vybavenie prispelo aj Odborné učilište a žiaci obidvoch škôl ju môžu spoločne využívať ako krásny príklad inklúzie.

Rýchli počtári

Aj v čase najmodernejšej výpočtovej techniky má na hodinách matematiky nezastupiteľnú úlohu kalkulačka. Na urýchlenie a zjednodušenie výpočtov sme kúpili nové kalkulačky. Deti sa s radosťou pustili do riešenia úloh v nových pracovných zošitoch a mobily už nemusia odpútavať ich pozornosť.

Beh v srdci SNP

Majsterka odborného výcviku Mgr. Janka Podhradská sa aj v tomto roku zúčastnila Behu v srdci SNP so štartom v Sklabini a cez Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku a Sučany sa vrátila naspäť do cieľa v Sklabini.

Následne sa postavila aj na štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý úspešne absolvovala.

Blahoželáme jej k vytrvalosti a športovému úspechu!

Záverečné skúšky 2023

K tohtoročným záverečným skúškam pristúpili 4 tretiaci. Ich výsledky veľmi potešili všetkých učiteľov a majstrov odborného výcviku. Všetci absolventi zvládli skúšky na výbornú a veríme, že nájdu v živote uplatnenie. Pri slávnostnom vyhodnotení skúšok a odovzdávaní výučných listov boli na svoje deti hrdí aj ich rodičia, ktorí sa na tomto krásnom podujatí s radosťou zúčastnili.

Naša škola na výstave Slnko v duši v Žiline

Krásne exponáty na výstavu so žiakmi pripravili MOV Bc.Humená a Kiššová. Nainštalovali pani Salíniová a MOV Kiššová. Návštevníci knižnice mohli obdivovať zručnosť našich žiakov.