Vitajte na stránke Odborného učilišťa Martin

Krásne prázdniny všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie OU Martin

Záverečné skúšky

V dňoch 17. a 18. júna 2024 sa konali záverečné skúšky. Tretiaci preukázali výborné teoretické i praktické vedomosti a zručnosti. Všetci úspešne ukončili štúdium a za prítomnosti rodičov im boli na slávnostnom vyhodnotení odovzdané výučné listy a vysvedčenia. Do ďalšieho života im všetkým prajeme hodne úspechov.

Názorná matematika

Názornosť vo vyučovaní matematiky ale i ostatných predmetov je veľmi dôležitá. Na jej podporu na chodbe školy pribudol krásny uhlomer, ktorý pomôže deťom pri riešení geometrických úloh. Projekt Digitálne vybavenie škôl sme zavŕšili zakúpením nabíjacej stanice pre tablety za podpory Regionálne úradu školskej správy v Žiline.

Návšteva Múzea Martina Benku

V čase konania záverečných skúšok žiaci druhého ročníka navštívili Múzeum Martina Benku. Strávili krásny deň v umeleckom prostredí a na vlastné oči mohli vidieť obrazy, ktoré poznajú z rôznych publikácií.

Torta Rigó Jancsi

Poznáte najčokoládovejší koláč na svete? Torta Rigó Jancsi je koláč, ktorý má zaujímavý pôvod. Keď bohatá dedička amerického miliardára počula hrať mladého maďarského rômskeho primáša Rigó Jancsi v parížskej kaviarni, hneď sa do neho zaľúbila. Na počesť tejto lásky vymyslel cukrár zákusok menom Rigó Jancsi, ktorý je plný čokolády. Na odbornom výcviku tento špeciálny zákusok v rámci rómskych receptov piekli žiaci prvého ročníka pod vedením Mgr. Podhradskej. Pozrite, ako sa im vydaril!

Recitačná súťaž

20. mája 2024 sa v Hlohovci konala celoslovenská recitačná súťaž Odborných učilíšť. Našu školu reprezentovala Majka Berkiová, ktorú na súťaž pripravovali Mgr. Bartošová a Mgr. Tomková a sprevádzala ju Bc.Blanáriková. Majka súťažila s básňou Biela móda a svojim krásnym vystúpením obsadila stredné priečky. Majke ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme hodne ďalších úspechov.

Školská exkurzia

V spolupráci s SCVČ Košťany nad Turcom sme 20.5.2024 absolvovali krásnu poznávaciu exkurziu v Kežmarku a Liptovskom Mikuláši. Navštívili sme artikulárny kostol v Kežmarku, historickú časť mesta a mestský hrad. V Liptovskom Mikuláši sme sa oboznámili so spôsobom rýchleho občerstvenia v nákupných centrách a hoci sme kvôli nepriaznivému počasiu už nestihli kontaktnú ZOO, všetci účastníci exkurzie boli s vydareným dňom spokojní.

Deň prevencie

16. mája 2024 sme venovali celý deň prevencii. Zaujímavými aktivitami pani Ludiková zo Zdravotky vysvetlila žiakom ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci pri rôznych úrazoch a stavoch ohrozujúcich život. Prakticky si prvú pomoc vyskúšali nielen žiaci, ale i učitelia.

Preventistka Policajného zboru SR kpt. PhDr. Ľudmila Húsková, PhD. objasnila žiakom ich práva a povinnosti, vystríhala ich pred nebezpečenstvom užívania omamných látok, nesprávneho používania internetu a zlých vzťahov v kolektíve.

Deň sme zároveň využili na vzdelávaciu aktivitu v rámci projektu Škola priateľská k deťom. Všetci účastníci odchádzali zo stretnutia plní dôležitých informácií a spokojní s účelne stráveným dňom.

Poverenie riadením Odborného učilišťa

Vedúca osobného úradu Regionálneho úradu školskej správy v Žiline Mgr. Lenka Ferenčáková slávnostne odovzdala poverenie riadením Odborného učilišťa Ing. Kataríne Paulovičovej. Poďakovala za predchádzajúcu prácu Mgr. Anne Macháčkovej a novej riaditeľke popriala hodne zdravia a úspechov v novej funkcii.

Týždeň finančnej gramotnosti

V rámci podujatí Národnej banky Slovenska pod názvom Global Money Week SR 2024 sme pod vedením vyučujúcich Mgr. Bartošovej a Mgr. Tomkovej uskutočnili dni finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s aktuálnymi ponukami bánk, možnosťami sporenia, rodinných rozpočtov, či využitia pôžičky.

Tohtoročná téma s názvom Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť mala za cieľ pripomenúť, aké dôležité je prijímať zodpovedné rozhodnutia pri správe svojich financií, ostať prezieravý a chrániť si peniaze pred možnými hrozbami.

Športuj čisto a pre radosť

26.3.2024 sa uskutočnila národná konferencia Športuj čisto a pre radosť. Organizátormi boli Národné športové centrum a Antidopingová agentúra SR pod záštitou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Konferencia bola v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V programe konferencie boli zaujímavé prednášky a panelové diskusie na témy antidopingu, projekt Fair Play, energetické nápoje, kanabinoidy, výživové doplnky, nikotín a liekové výzvy.

Šport harmonicky rozvíja nielen telesnú stránku, ale aj psychickú kondíciu jedinca, upevňuje zdravie, buduje tímovú prácu a pocit spolupatričnosti. Medzi negatívne javy nepatrí len doping, ale aj manipulácia výsledkov súťaží alebo násilnosti na štadiónoch, a práve na ne by sme mali upozorňovať i našich žiakov.

Je dôležité, aby šport a športové hodnoty boli praktickým príkladom čestného a férového správania v živote. Hodnoty fair play sú základným stavebným kameňom boja proti dopingu a ochrany integrity čistého športu.

Mgr. Ivana Brozmanová

Učíme sa a zároveň pomáhame!

Žiaci druhého ročníka pod vedením majsterky Zdenky Kiššovej počas odborného výcviku v školskej jedálni SOŠ obchodu a služieb získavajú cenné zručnosti a zároveň pomáhajú pri príprave obedov.

Práca na odbornom výcviku

Žiaci prvého a tretieho ročníka pracujú na odbornom výcviku pod vedením majsterky Bc. Ivety Blanárikovej. Tretiaci pripravovali palacinky a prváci celé obedové menu.

Fašiangy, Turíce…

Tohtoročný fašiangový čas a sviatok Valentína bol pre žiakov dôvodom na prípravu tradičných jedál- praženica, koláče a fánky. Na sviatok Valentína pripravili pohostenie vo forme sladkých pohárov.

Aktuálna ponuka

Polročné skúšky druhého ročníka

V štvrtok 25.januára žiaci druhého ročníka preukázali svoje zručnosti počas polročných skúšok za prítomnosti triednej učiteľky Mgr. Bartošovej. S výsledkami žiakov bola spokojná aj majsterka odborného výcviku Zdenka Kiššová.

Návšteva divadelného predstavenia- Bačova žena

Bačova žena je slovenské dramatické dielo, tragédia, ktoré napísal v roku 1928 spisovateľ Ivan Stodola. Príbeh sa odvíja okolo ženy, ktorá sa stáva hrou osudu manželkou dvoch mužov.  Autor v tomto diele vyzdvihuje najmä materinskú lásku i obetavosť hlavnej hrdinky a kritizuje vtedajšiu spoločnosť. Dáva do popredia poznanie, že ani peniaze nedokážu vrátiť stratené šťastie a rodinu. Bačova žena je hra, v ktorej sa nachádza sociálne motivovaná zrážka človeka s osudom.

Predstavenia v Slovenskom komornom divadle Martin sa 16.1.2024 zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka. Návštevu predstavenia zorganizovali členovia PK spoločenskovedných predmetov v spolupráci so Súkromným centrom voľného času ABC Košťany nad Turcom, s ktorým škola spolupracuje pri organizovaní návštev kultúrnych podujatí, odborných exkurzií ako aj ďalších akcií.

Divadelné predstavenie obohatilo teoretické vyučovanie a ponúklo žiakom umelecký zážitok.

Vianočný banket

14. decembra 2023 sa naša škola podieľala na organizácii vianočného banketu. Majsterky odborného výcviku tak preukázali svoju vysokú odbornosť, zručnosť a kreativitu.

Deň otvorených dverí

12. decembra 2023 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb konal Deň otvorených dverí spojený s vianočnými trhmi, ktorého súčasťou bola aj naša škola. Majsterky odborného výcviku a žiaci ponúkali sladké gofry ozdobené lekvárom, šľahačkou a ovocím a riaditeľka školy vyrábala vianočné trubičky. Aj takýmito sladkými pochúťkami a vianočnou vôňou sme priseli k úspešnému priebehu celého podujatia,pozitívnej reklame našej školy a zároveň podporili charitatívnu organizáciu Červený nos.

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy

V Spojenej škole v Hlohovci sa 14.novembra konala Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovala Mária Berkiová. Na súťaž ju pripravovali vyučujúce Mgr. Bartošová, Mgr. Petríková a Mgr. Tomková a do Hlohovca ju sprevádzala MOV Bc. Blanáriková.

Majka súťažila s básňou od Milana Rúfusa: Tieň a podala veľmi dobrý výkon. Za vzornú reprezentáciu školy jej patrí poďakovanie a veríme, že v budúcom ročníku znovu obstojí.

Halloween v škole

Žiaci druhého ročníka pod vedením MOV Kiššovej pripravili pred odchodom na prázdniny Halloweensky večierok. Typické jedlo a prestieranie spravili posledný októbrový vyučovací deň veselo Halloweensky.

Digitálne vybavenie škôl

Na základe projektu ministerstva školstva- digitálne vybavenie škôl nám boli 25.10.2023 doručené notebooky pre MOV, tablety na využitie vo vyučovaní a stolové počítače do študovne. Vďaka zapojeniu do projektu opäť zmodernizujeme vyučovanie.

V rámci tohto projektu v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin vznikla nová žiacka študovňa. Na jej vybavenie prispelo aj Odborné učilište a žiaci obidvoch škôl ju môžu spoločne využívať ako krásny príklad inklúzie.

Rýchli počtári

Aj v čase najmodernejšej výpočtovej techniky má na hodinách matematiky nezastupiteľnú úlohu kalkulačka. Na urýchlenie a zjednodušenie výpočtov sme kúpili nové kalkulačky. Deti sa s radosťou pustili do riešenia úloh v nových pracovných zošitoch a mobily už nemusia odpútavať ich pozornosť.

Beh v srdci SNP

Majsterka odborného výcviku Mgr. Janka Podhradská sa aj v tomto roku zúčastnila Behu v srdci SNP so štartom v Sklabini a cez Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku a Sučany sa vrátila naspäť do cieľa v Sklabini.

Následne sa postavila aj na štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý úspešne absolvovala.

Blahoželáme jej k vytrvalosti a športovému úspechu!

Záverečné skúšky 2023

K tohtoročným záverečným skúškam pristúpili 4 tretiaci. Ich výsledky veľmi potešili všetkých učiteľov a majstrov odborného výcviku. Všetci absolventi zvládli skúšky na výbornú a veríme, že nájdu v živote uplatnenie. Pri slávnostnom vyhodnotení skúšok a odovzdávaní výučných listov boli na svoje deti hrdí aj ich rodičia, ktorí sa na tomto krásnom podujatí s radosťou zúčastnili.

Naša škola na výstave Slnko v duši v Žiline

Krásne exponáty na výstavu so žiakmi pripravili MOV Bc.Humená a Kiššová. Nainštalovali pani Salíniová a MOV Kiššová. Návštevníci knižnice mohli obdivovať zručnosť našich žiakov.