Vitajte na stránke Odborného učilišťa Martin

Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy

V Spojenej škole v Hlohovci sa 14.novembra konala Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovala Mária Berkiová. Na súťaž ju pripravovali vyučujúce Mgr. Bartošová, Mgr. Petríková a Mgr. Tomková a do Hlohovca ju sprevádzala MOV Bc. Blanáriková.

Majka súťažila s básňou od Milana Rúfusa: Tieň a podala veľmi dobrý výkon. Za vzornú reprezentáciu školy jej patrí poďakovanie a veríme, že v budúcom ročníku znovu obstojí.

Halloween v škole

Žiaci druhého ročníka pod vedením MOV Kiššovej pripravili pred odchodom na prázdniny Halloweensky večierok. Typické jedlo a prestieranie spravili posledný októbrový vyučovací deň veselo Halloweensky.

Digitálne vybavenie škôl

Na základe projektu ministerstva školstva- digitálne vybavenie škôl nám boli 25.10.2023 doručené notebooky pre MOV, tablety na využitie vo vyučovaní a stolové počítače do študovne. Vďaka zapojeniu do projektu opäť zmodernizujeme vyučovanie.

Rýchli počtári

Aj v čase najmodernejšej výpočtovej techniky má na hodinách matematiky nezastupiteľnú úlohu kalkulačka. Na urýchlenie a zjednodušenie výpočtov sme kúpili nové kalkulačky. Deti sa s radosťou pustili do riešenia úloh v nových pracovných zošitoch a mobily už nemusia odpútavať ich pozornosť.

Beh v srdci SNP

Majsterka odborného výcviku Mgr. Janka Podhradská sa aj v tomto roku zúčastnila Behu v srdci SNP so štartom v Sklabini a cez Sklabinský Podzámok, Turčiansku Štiavničku a Sučany sa vrátila naspäť do cieľa v Sklabini.

Následne sa postavila aj na štart Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý úspešne absolvovala.

Blahoželáme jej k vytrvalosti a športovému úspechu!

Záverečné skúšky 2023

K tohtoročným záverečným skúškam pristúpili 4 tretiaci. Ich výsledky veľmi potešili všetkých učiteľov a majstrov odborného výcviku. Všetci absolventi zvládli skúšky na výbornú a veríme, že nájdu v živote uplatnenie. Pri slávnostnom vyhodnotení skúšok a odovzdávaní výučných listov boli na svoje deti hrdí aj ich rodičia, ktorí sa na tomto krásnom podujatí s radosťou zúčastnili.

Naša škola na výstave Slnko v duši v Žiline

Krásne exponáty na výstavu so žiakmi pripravili MOV Bc.Humená a Kiššová. Nainštalovali pani Salíniová a MOV Kiššová. Návštevníci knižnice mohli obdivovať zručnosť našich žiakov.