Vitajte na stránke Odborného učilišťa Martin

Florbalový turnaj

V Strednej odbornej škole obchodu a služieb sa 8.11.2022 konal florbalový turnaj. Aj našu školu zastupovali Renáta Raždíková a Martin Pačan. Boli členmi zmiešaného družstva a sú dôkazom krásnej inklúzie a priateľských vzťahov medzi žiakmi rôznych škôl.

Výchovný koncert

Dňa 7. novembra sa žiaci zúčastnili v kine Moskva na výchovnom koncerte. Podujatie bolo zamerané na boj proti šikane, kyberšikane a prejavom nenávisti medzi spolužiakmi. Žiaci si uvedomili, aké dôležité je vážiť si iných, byť priateľský a ochotný pomôcť.

Stretnutie absolventov

Minuloroční absolventi si ešte stále nemôžu zvyknúť na to, že už nechodia do školy. Stretli sa s triednou učiteľkou, spomínali na krásne školské časy a každý povedal niečo o tom, čo robí teraz.

Jeseň s tekvicou

Tekvicu na mnoho spôsobov možno využiť aj v školskej jedálni. Prváci a tretiaci pripravovali tekvicovú polievku, placky a kompót. Všetky jedlá boli veľmi chutné a zdravé.

Beh v srdci SNP

29.8.2022 sa konal 10. ročník behu v srdci SNP na trase Sučany-Turčianska Štiavnička-Sklabinský Podzámok-Sklabiňa a späť. Tak ako po predchádzajúce ročníky sa ho zúčastnila aj naša kolegyňa Mgr. Janka Podhradská. Zdolala neľahkú trať a pretek absolvovala s výkonom k vlastnej spokojnosti. Gratulujeme jej a prajeme hodne športových aj osobných úspechov.

Záverečné skúšky tretiakov

V dňoch 16. a 17. júna sa uskutočnili záverečné skúšky. Po dvoch rokoch administratívnej formy opäť žiaci mohli preukázať svoje vedomosti a zručnosti pred komisiou. Štyri absolventky zvládli praktickú aj teoretickú časť a dokázali, že sú pripravené nastúpiť do zamestnania. Na slávnostnom odovzdávaní výučných listov prežívali radosť so svojimi deťmi aj rodičia. Lúčenie so školou bolo veľmi emotívne, dievčence sa ešte vrátili do školy na povzbudzovanie spolužiakov v stolno-tenisovom turnaji a naposledy sa rozlúčili so svojou triedou a triednou učiteľkou.

Všetkým absolventkám prajeme hodne zdravia a úspechov v ďalšom živote.

Máme víťazku!!!

Dňa 28.6.2022 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Martin uskutočnil turnaj v stolnom tenise. Našu školu reprezentovali žiaci Renáta Raždíková- II.PJ, Patrik Valko- II.PJ a Martin Pačan- I.PJ. Patrikovi tesne ušlo miesto na stupni víťazov. V kategórii dievčat však máme víťazku- Renáta porazila všetky súperky. GRATULUJEME!!!

Viac informácií z turnaja si môžete pozrieť tu.

Koncoročné skúšky druhákov

Druháci na záver školského roka dokázali, že zvládli všetky predpísané zručnosti. Darilo sa im pri varení aj servírovaní jedál. Môžu postúpiť do tretieho ročníka.

Výlet

Po celom roku práce sa žiaci druhého a tretieho ročníka s majsterkami odborného výcviku vybrali na krátky výlet spojený s prípravou jedla v prírode. Všetci si oddýchli v krásnom prostredí Jahodníckych hájov, zašportovali si a pripravené jedlo chutilo výborne.

Zdokonaľujeme sa…

Žiaci tretieho ročníka sa už pripravujú na záverečné skúšky, druháci si zdokonaľujú zručnosti.

Prevencia

Na základe plánu preventívnych aktivít v týchto dňoch prebiehajú besedy s preventistkou PZSR kpt.PhDr.Ľ.Húskovou,PhD. Postupne žiaci 1. a 2. ročníka absolvujú témy o trestnoprávnej zodpovednosti, šikane, kyberšikane a drogových závislostiach.

Tak ako vo všetkom aj v tomto prípade platí, že prevencia je najúčinnejšia zbraň v boji s negatívnymi javmi dnešnej doby.

Polročné overovanie zručností

Žiaci druhého ročníka pod vedením majsterky odborného výcviku Zdenky Kiššovej pri polročnom overovaní zručností ukázali, že vedia navariť a servírovať veľmi chutné jedlá.