Štúdium

Odbor:
6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
 
CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO ODBORU:
Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon povolania v stravovacích zariadeniach.

ZAMERANIE:

  • na prípravu a ošetrenie základných druhov surovín určených na výrobu jedál
  • na výrobu a expedíciu jedál teplej a studenej kuchyne
  • na prípravu a výrobu jednoduchých múčnikov
  • na prípravu a výrobu teplých a studených nápojov
  • na prípravu a výrobu príloh a doplnkov
  • na umývanie riadu
  • na upratovanie kuchyne a pomocných prevádzok
  • na dodržiavanie BOZP, osobnej a pracovnej hygieny

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Dĺžka prípravy:         3 roky
Učebný odbor:           dievčatá a chlapci
Podmienky prijatia:  žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ, alebo ŠZŠ,
zdravotná spôsobilosť
Spôsob ukončenia:     záverečná skúška
Pracovné uplatnenie: práca pri príprave jedál v stravovacích zariadeniach

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:   výučný list

Nadväzujúca odborná príprava:    rekvalifikačné kurzy