Výchovný poradca

Mgr. Anna  M a c h á č k o v á

člen Asociácie výchovných poradcov Slovenska

Mgr. Ladislava Bartošová

Kontakt: e-mail: machackova@sosmt.sk

telefón: 043/41 353 11

utorok  11,30 – 12,15 hod.   C 12

štvrtok  9,50 – 10,35 hod.    C 9