Škola priateľská k deťom

       Program

Škola priateľská k deťom

je aj v školskom roku 2018/2019 odporúčaný Ministerstvom školstva SR ako vhodný doplnok ľudsko-právnej problematiky v Pedagogicko-organizačných pokynoch. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a siete škôl označených logom

Škola priateľská k deťom

 

Cieľom programu je

 • vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou
 • práva dieťaťa sú v centre záujmu programu
 • kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť
 • škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije anastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi

 

Na získanie titulu

Škola priateľská k deťom

je potrebné splniť tieto  základné kritériá:

 • informovanie detí a rodičov o programe Škola priateľská k deťom
 • školenie pre personál školy
 • nástenka venovaná právam detí, spolupráci s UNICEF a Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF
 • práva detí v školskom vzdelávacom procese
 • participácia detí na chode školy
 • zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
 • žiacky školský parlament/žiacka školská rada

 

Linka detskej istoty

                                                                                            

Prehľad poskytovaných liniek

116 111

Linka pre deti a mládež

anonymná poradňa pre všetky deti funguje bezplatne
a non-stop počas celého roka
Linka Pomoc.sk, tiež na 116 111 na chate a e-mailom linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje tiež
na č. 116 111, bezplatne a non-stop
116 000

Linka pre Hľadané deti

telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop

 

Linky pre dospelých rodičovská poradňa na čísle 116 111
vždy v stredu od 14:00 – 20:00 hod.
sociálno-právna poradňa na čísle 116 111
vo štvrtok a v sobotu od 14:00 – 20:00 hod.