Vitajte na stránke Odborného učilišťa Martin

Koncoročné skúšky druhákov

Druháci na záver školského roka dokázali, že zvládli všetky predpísané zručnosti. Darilo sa im pri varení aj servírovaní jedál. Môžu postúpiť do tretieho ročníka.

Výlet

Po celom roku práce sa žiaci druhého a tretieho ročníka s majsterkami odborného výcviku vybrali na krátky výlet spojený s prípravou jedla v prírode. Všetci si oddýchli v krásnom prostredí Jahodníckych hájov, zašportovali si a pripravené jedlo chutilo výborne.

Zdokonaľujeme sa…

Žiaci tretieho ročníka sa už pripravujú na záverečné skúšky, druháci si zdokonaľujú zručnosti.

Prevencia

Na základe plánu preventívnych aktivít v týchto dňoch prebiehajú besedy s preventistkou PZSR kpt.PhDr.Ľ.Húskovou,PhD. Postupne žiaci 1. a 2. ročníka absolvujú témy o trestnoprávnej zodpovednosti, šikane, kyberšikane a drogových závislostiach.

Tak ako vo všetkom aj v tomto prípade platí, že prevencia je najúčinnejšia zbraň v boji s negatívnymi javmi dnešnej doby.

Polročné overovanie zručností

Žiaci druhého ročníka pod vedením majsterky odborného výcviku Zdenky Kiššovej pri polročnom overovaní zručností ukázali, že vedia navariť a servírovať veľmi chutné jedlá.