Vitajte na stránke Odborného učilišťa Martin

Vianočné pečenie

Deň tekvice

Tekvica patrí v jesennom období medzi obľúbenú zeleninu.
Pripravujú sa z nej rôzne sladké pokrmy, kompóty, polievky a prívarky.
Sortiment týchto pokrmov pripravovali žiaci Odborného učilišťa prvého a druhého ročníka na odbornom výcviku spolu s majsterkami Zdenkou Kiššovou a Mgr. Jankou Podhradskou.

Oddychová zóna pre žiakov

V roku 30. výročia vzniku školy sa zapojením do projektov Nadácie Volkswagen podarilo získať prostriedky na vytvorenie oddychovej zóny a  podporné aktivity zamerané na vytváranie kamarátskych vzťahov, spoluprácu detí z rôznych typov škôl a vzájomné rešpektovanie.

Tento projekt bol financovaný Nadáciou Volkswagen z grantového programu projekty zamestnancov v oblasti vzdelávanie a podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí za uplynulých 30 rokov žiakom Odborného učilišťa pomáhali a stále pomáhajú.

Ako chutí svet

aktivity v rámci projektu UNICEF Škola priateľská k deťom

V priebehu mesiaca jún žiaci spoločne s majsterkami odborného výcviku pripravovali jedlá z rôznych kútov sveta. Zapojili sa tak do projektu UNICEF Škola priateľská k deťom pod názvom Ako chutí svet. Spoznali jedlá, ich spôsob prípravy a chute z Kene, Ugandy, Indie a Ukrajiny.

Vydávanie vysvedčení a výučných listov absolventom

Po ukončení štúdia a administratívnych záverečných skúškach boli slávnostne vydávané vysvedčenia a výučné listy. Všetkým absolventom prajeme úspešný štart do života.

ROČNÍKOVÉ PRÁCE TRETIAKOV

Na záver tretieho ročníka žiaci absolvovali ročníkovú prácu, v ktorej preukázali svoje vedomosti a zručnosti. Aj napriek dištančnému vzdelávaniu majú osvojené výborné zručnosti a sú pripravení nastúpiť do zamestnania.

ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY PRE ŽIAKOV

Tretiaci sa už učia v škole

Naša nová trieda

V čase dištančného vyučovania síce žiaci v škole nie sú, ale aj tak sa stále niečo deje, buduje a modernizuje. Žiaci budú po návrate do školy určite príjemne prekvapení.

Tentokrát sa môžu tešiť žiaci Odborného učilišťa na vynovenú triedu.

Vďaka novej maľovke je trieda krásne presvetlená a čistučká, žalúzie zlepšia využívanie interaktívnej tabule. Výrazný sponzorský rodičovský príspevok umožnil položiť kvalitnú protišmykovú podlahu a nakoniec sa vymenil aj opotrebovaný nábytok za nový.

Veríme, že naša investícia do modernizácie sa vráti v spokojnosti žiakov i učiteľov, v príjemnom a podnetnom prostredí.

Máme sa na čo tešiť.

2% z daní

Vážení rodičia a priaznivci školy!

V prípade, že ste naklonení poskytnúť 2% z daní na podporu žiakov Odborného učilišťa Martin, tu si môžete stiahnuť tlačivo.

V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy, majsterky odborného výcviku alebo triednych učiteľov.

Ďakujeme za každý príspevok